Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Local elections 2009: inequality of women representation in SD County

Prema objavljenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva, u odnosu na 2001. i 2005.godinu, Splitsko-dalmatinska županija u gradovima i Županiji bilježi porast zastupljenosti žena za 6%, dok je u Općinskim vijećima zabilježen pad za oko 2%.
Po prvi put u Županiji imamo gradove i općine u kojima je zastupljenost žena prešla 30%, dok u čak 15 od 39 općina nije izabrana niti jedina žena.
U Županiji su izabrane samo dvije gradonačelnice, u Komiži i Starom Gradu na Hvaru, te 6 zamjenica gradonačelnika/ica i 6 donačelnica.
Generalno možemo zaključiti da, na žalost, i ovim izborima ravnopravnost spolova i poboljšanje položaja žena nisu ostvareni.
 

print pdf mail