Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

"The World Café" u Solarisu

THE WORLD CAFÈ

VODIČ KROZ CAFÈ
• FOKUSIRANJE –na bitne stvari
• DOPRINOŠENJE- svojim razmišljanjem i idejama
• PRIČANJE- što mislimo i kako se osjećamo u svezi „problema“
• SLUŠANJE- da bismo razumjeli
• POVEZIVANJE- ideja
• SLUŠAJMO ZAJEDNO- za bolji uvid i doživljavanje situacije/problema te za konstruiranje bitnih pitanja
• IGRAJ SE, ŠKRABAJ, CRTAJ-HAVE FUN!!

GLAVNO PITANJE WORLD CAFE-A TREBA BITI MOĆNO:
• Jednostavno i jasno
• Pomalo provokativno
• Generira energiju
• Fokusira se na istraživanje
• Prodire u nesvjesne pretpostavke
• Otvara nove mogućnosti


POTREBNO JE :
• DATI NAZIV CAFE-u , Npr. Kreativni Café, Strateški café, Café znanja,…
• OBJASNITI SVRHU OKUPLJANJA
• NAPISATI PITANJE NA FLIP-CHART, tako da ga sve sudionice mogu vidjeti
• RASPORED SUDIONICA PO STOLOVIMA-npr, 4 stola po 3 sudionice, jedna od njih dobrovoljno ostaje za stolom a 2 ostale idu za slijedeći stol. Ona koja ostaje jest domaćica za tim stolom i ona novopridošle sudionice za stolom ukratko upućuje što je bilo u prethodnom krugu te one započinju novi krug „brainstormiranja“ na postavljeno pitanje te se nadovezuju na ideje prethodnih sudionica za tim stolom (link ideja)

GLAVNA DOMAĆICA WORLD CAFE-a, moderatorica radionice, ide od stola do stola te potiče sudionice na diskusiju, kreativnost, razmišljanje, donošenje ideja, i sl.
 

RADIONICA SOLARIS
„Kako ući, ostati i opstati u politici“
 

TEMA WORLD CAFÈ-a: (PROBLEM JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA KOJA SU U NADLEŽNOSTI GRADSKE UPRAVE)
NA ŠTO NISAM MISLILA, A DA JE MOGLO UTJECATI NA PROMJENU SITUACIJE/PROBLEMA???
 

Nobelovac Arno Penzias je rekao:“ Promjena počinje od individualca/ke. Ja se svako jutro zapitam : Zašto čvrsto vjerujem u to što vjerujem“?
 

Dakle, potrebno je osvještavanje sudionica, njihovo iskazivanje stava o problemu iza kojeg stoji UVJERENJE (zbog čega imaju takav stav)!
 

PROCES PLANA PROGRAMA:
• UTVRĐIVANJE TRENUTNE SITUACIJE
• OTVARANJE/OTKRIVANJE BITNIH (VELIKIH) PITANJA
• KREIRANJA SLIKA O MOGUĆNOSTIMA
• INVOLVIRANJE RADNE STRATEGIJE
„PITANJE KOJE NIJE POSTAVLJENO SU VRATA KOJA NISU OTVORENA.“-Marilee Goldberg, The art oft he question
MOĆNO PITANJE=KONSTRUKCIJA-PRETPOSTAVKA-SVRHA

TIJEK WORLD CAFÈ-A: (uloga sudionice)
• POSTAVLJENA SU 4 STOLA ZA KOJIM SJEDE I RASPRAVLJAJU 3 SUDIONICE
• 1 SUDIONICA SE DOBROVOLJNO JAVLJA ZA DOMAĆICU (uloga domaćice jest bilježenje svih ideja na papir, a ona ujedno ostaje za tim stolom čitavo vrijeme W.C.-a ta dočekuje sudionice koje dolaze od drugog stola i daje im kratko uvid u ideje iz prethodnog kruga)
• SUDIONICE POSTAVLJAJU PODPITANJA TE NA TAJ NAČIN POTIČU DIJALOG I DISKUSIJU TE ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI ZA RJEŠENJE ZADANOG PROBLEMA
• CIRKULIRANJE SUDIONICA PREDVIĐENO JE SVAKIH 15 MINUTA
• 2 SUDIONICE KOJE PRELAZE ZA DRUGI STOL PRENOSE IDEJE IZ PRETHODNOG KRUGA TE SE POKUŠAVAJU NADOVEZATI NA IDEJE DO KOJIH SU DOŠLE SUDIONICE ZA TIM STOLOM PRETHODNI KRUG
• ULOGA MODERATORICE jest obilaženje stolova te bodrenje i ohrabrivanje sudionica potičući, na taj način, njihovu kreativnost i razmišljanje
• ZA KRAJ- domaćica svakog stola čita ideje/rješenja/mogućnosti sa svog lista koje moderatorica zapisuje na flip-chart
• DONOŠENJE ZAKLJUČKA SUDIONICA
 

Tema rasprave u word cafe-u: Modeli zagovaranja i lobiranja – rodno osjetljiva politika; rodno budžetiranje – kako postići da se kroz proračune jedinica lokalne samouprave osiguraju sredstva za dječja igrališta i zelene površine


 

 

print pdf mail