Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

"The World Café" s "Dominama"

 

„Domine“ su 28.travnja u Solaricu održale okrugli stol s političarkama po principima „The World Café“-a.

Teme rasprave bile su „Modeli zagovaranja i lobiranja – rodno osjetljiva politika; rodno budžetiranje – kako postići da se kroz proračune lokalne samouprave osiguraju sredstva za dječja igrališta i zelene površine“.

Moderatorica Ivana Bakić vodila je sudionice u skladu sa  7 osnovnih principa TWC-a – fokusiranje, doprinošenje, pričanje, slušanje, povezivanje, slušajmo zajedno, igrajmo se, škrabajmo, crtajmo – have fun!!!...

Detaljnije o tijeku TWC-a u podlinku „The World Café“ u Solarisu.

"The World Café" u Solarisu 

 

print pdf mail