Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

The World Café

The World Café  (TWC) nastao je 1995. godine za dvodnevnog dijaloga globalne interdisciplinarne grupe poznate pod nazivom Intellectual Capital Pioneers. Refleksija ovog improviziranog, no vrlo dubokog, kvalitetnog i inovativnog načina suradnje među sudionicima, uz istraživanje i eksperimentiranje, rezultirala je stvaranjem sedam osnovnih principa modela TWC-a.

The World Café koriste stotine različitih grupa, uključujući multinacionalne korporacije, vladine i nevladine udruge, profitne i neprofitne društvene organizacije, pa čak i obrazovne institucije.

Principi TWC-a mogu se primjenjivati na mnogo različitih načina ovisno o tradicionalnoj praksi dijaloga u različitim kulturama. Osnovni ciljevi su buđenje i uključivanje kolektivne inteligencije kroz konverzaciju o važnim i aktualnim pitanjima i temama. The World Café promovira dijalog kao suštinsku praksu za stvaranje novih vrijednosti u našim životima, radu i društvu, uz pomicanje granica tradicije i otkrivanje novih inovativnih puteva za budućnost.

 "The World Café" s  "Dominama"

print pdf mail