Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Analysis of the local election's lists

LOKALNI IZBORI 2009 – ANALIZA IZBORNIH LISTI SDŽ


1. Žene- županijske liste ; ukupan broj listi 9 sa 51 zastupničkim mjestom;
prosječna zastupljenost žena 20%. Samo jedna lista ima više od 40% žena – Zeleni Hr, nositelj Lovoro Rumora (52,9%)i manje od 10 % jedna –HP/HPP, nositelj liste Damir Ćosić.
Od ukupno 459 prijavljenih kandidata na listama 125 su žene, što je 27%. Na 4 liste od 9 prijavljenih žene se nalaze na jednom od prva 3 mjesta (Zeleni Hr -2; Nezavisna županijska Slobodan Marko Beroš -2; Nezavisna županijska Željko Kerum -3) što je samo 33,33% listi.
Na niti jednoj listi nositeljica nije žena. Među kandidatima za župana nema žena (3 predane kandidature), a na samo 1 listi žena je druga zamjenica župana. Znači kandidatura za župana -0,00% i zamjenici župana 16,66% (1/6)
U odnosu na prijavljene liste za lokalne izbore 2005 na ovim lokalnim izborima je prijavljeno 5 manje izbornih listi ili 35,71%. Ukupna zastupljenost žena na listama bila je veća za 5%. Na izborima 2005 na 14 listi dvije nositeljice su bile žene (14%). Međutim manje je lista koje imaju manje od 10% žena (1 2009./3 2005)(izvor: analiza izbornih listi za lokalne izbore u SDŽ 2005; Domine 2005)
 

2. Ukupno je obrađeno 111 listi za 16 gradova u SDŽ. Na 111 listi se nalazi 28,71% žena ili od ukupno 2079 prijavljenih kandidata za 241 vijećničko mjesto u gradovima SDŽ, prijavljeno je svega 610 žena. Od toga najmanje žena je u Vrlici, svega 12,73%. Najviše žena je prijavljeno na listama u gradovima Hvaru, 37,14%,Splitu 36,42%, Komiži 36,36%, Makarskoj 35,34% te u Solinu, 30,07%.Žene su nositeljice svega 10 listi ili 9,01% listi. To su:
- HDZ, Grad Split – Željana Kalaš
- Nezavisna lista za Grad Split – Ljubica Vrdoljak
- Nezavisna lista za Grad Hvar – Anka Popović
- SU, Grad Makarska – Maja Mileta
- HNS, Grad Sinj – Iva Bilandžić Barać
- SDP/HSU/DC – Nataša Poparić
- ASH, Grad Solin – Dinka Jelčić
- SDP/HNS, Grad Komiža, Tonka Ivčević
- HSP, Grad Supetar - Maja Kaliterna
- Zeleni HR, Grad Kaštela – Dalma Luketin
 

Na prva 3 mjesta žene nalaze se na ukupno 55 listi što je 49,55%. 22 prijavljene liste imaju više od 40% žena, što je 19,82%. Najviše žena imaju slijedeće liste:
- Nezavisna lista za Grad Hvar, nositeljica liste Anka Popović – 73,22%
- Nezavisna lista za Grad Split, nositelj liste Joško Kalilić – 72%
- Lista ASH, za Grad Solin, nositeljica liste Dinka Jelčić – 68,42%
- Lista HSLS za Grad Hvar, nositelj liste Dušan Kovačić – 66,66%
- Lista SU za Grad Split, nositelj liste Stanislav Jelača – 64%
- Lista Zeleni HR za Grad Kaštela, nositeljica liste Dalma Luketin -64%
- Lista HSLS za Grad Makarsku, nositelj liste Siniša Srzić – 52,63%,

 

Gradske liste NA „STUPU SRAMA“, tj. one koje imaju 10 i ispod 10% zastupljenih žena u SDŽ su slijedeće :
- HSLS, Grad Hvar; nositelj Miroslav Bićanić – 6%
- HDZ, Grad Imotski; nositelj liste Željko Petrić – 7,6%
- HSLS, Grad Vrlika; nositelj liste Božo Giljan -0,0%
- HSP/HČSP, Grad Vrlika; nositelj liste Ivan Žeravica -0,0%
- HDZ, Grad Vrlika; nositelj liste Ante Turudić -9,1%
- ASH/DC/SU, Grad Trogir; nositelj liste Milivoj Špika – 0,0%
- HDZ/HSS/HSLS, Grad Trogir; Ivan Tironi – 0,0%
- HSP/HČSP/HP-HPP, Grad Solin; nositelj liste Tadija Barun – 5,26%
- HDZ/HSS, Grad Supetar; nositelj liste Dinko Hržić – 7,7%
- Nezavisna lista za Grad Kaštela; nositelj liste Željko Strize – 4%
- Nezavisna lista za Grad Kaštela, nositelj liste Fabijan Danilo – 8%
 

U odnosu na lokalne izbore 2005 porastao je postotak prijavljenih žena u Gradu Splitu i to sa 27% (140/525) na 36,42% (173/475), što je povećanje od 9,42%.
Od 66 istaknutih kandidatura za gradonačelnika/gradonačelnicu gradova u 16 gradova SDŽ, samo je 9 žena (13,63%) i to u 6 gradova. To su:
- Vicka Karković, HDZ, Hvar
- Marija Mileta, SU, Makarska
- Sandra Hrga, HSS, Komiža
- Tonka Ivčević, SDP, Komiža
- Marija Novak, HDZ, Starigrad
- Đurđica Plančić, SDP/HNS, Starigrad
- Nezavisna lista Žaneta Roić, Starigrad
- Nezavisna lista Lidija Šunjeraga, Kaštela
 

3.Ukupno je obrađeno 179 listi za 37 od 38 općina koliko ih ima u SDŽ. Podaci za općinu Jelsa, na otoku Hvaru, nismo pronašli objavljene u medijima, te nisu obrađeni. Čim nam budu dostupni podaci na portalu Državnog izbornog povjerenstva i oni će biti obrađeni. Na 179 lista 2.181 kandidat natječe se za ukupno 395 mjesta u općinskim vijećima, od toga 403 su žene što je ukupno 18,59% žena. Žene se pojavljuju na 1 od prva tri mjesta na ukupno 47 prijavljenih listi, što je 26,26%. Na 9,55 ili na 17 listi ima više od 40% žena. Međutim na 64 liste ima 10% i manje žena što je 35,75%, od toga 34 liste ili 18,99% od ukupno prijavljenih općinskih listi nemaju ni jednu jedinu ženu. Samo 13 listi ili 7,26% istaknuli su na prvom mjestu kao nositeljicu liste –ženu. Od 136 listi koliko ih se natječe za načelnika u 38 općina SDŽ samo je 5 kandidatkinja. Dakle, 3,68%. To su:
- Nensi Malbaša, SDP, Dugopolje
- Karolina Jerković, Nezavisna lista, Marina
- Jadranka Duvančić, SDP/HNS, Podstrana
- Brankica Jerkan,SU, Hrvace
- Zorana Vuković, Nezavisna lista, Dugi Rat
 

U 37 općina SDŽ u 7 općina prijavljeno je na ukupnim listama manje od 10% žena ili 18,48% općina. To su općine :
- Prgomet – 6,82%
- Primorski Dolac -3,85%
- Šestanovac – 8, 89%
- Sućuraj – 4,55%
- Proložac – 4,55%
- Lećevica -0,00%
- Zmijavci – 9,62%
 

Najviše žena na zbirnim listama, 30% i više ima u samo 4 od 37 općina ili 10,81% i to u slijedećim općinama:
- Tučepi – 39,39%
- Šolta – 36,36%
- Zadvarje- 36,36%
- Sutivan – 30,77%
 

Od 179 dostupnih listi 40% i više žena ima na 16 listi, tj. na 8,47%. Najviše žena ima na slijedećim listama:
- Općina Podbablje, Nezavisna općinska lista; nositeljica liste Mila Žužul – 100%
- Općina Šolta, Nezavisna općinska lista; nositeljica liste Vojka Tomić – 90,91%
- Općina Pučišća, Nezavisna općinska lista, nositeljica liste Gordana Vrandečić Šilo – 72,72%
- Općina Milna, Nezavisna općinska lista; nositelj liste Pavao Bonačić Proti – 54,54%
- Općina Otok, SDP; nositelj liste Jure Vojković – 54,54%
- Općina Okrug , HNS; nositelj liste Tomislav Gelić 46,55%
- Općina Sutivan, Nezavisna općinska lista; nositelj liste Petar Matijašević – 46,15%
- Općina Klis, Nezavisna općinska lista; nositelj liste Ivan Čapakun – 46,15%
- Općina Zadvarje, HNS/SDP/DC/HSS; nositelj liste Franjo Čizmić -45,45%
- Općina Šolta, Zelena lista; nositelj liste Zlatko Burić – 45,45%
- Općina Tučepi, SDP/HNS; nositelj liste Damir Čović -45,45%
- Općina Tučepi, HSS; nositelj liste Bogomir Pašalić – 45,45%
- Općina Podgora, HSS; nositeljica liste Alena Jurić – 45,45%
 

Općinske liste NA STUPU SRAMA, na kojima je istaknuto 10% i manje žena:
- Postire,HDZ, nositelj liste Ivan Mihačić -0,0%
- Bol, HDZ, nositelj liste Jakša Marinković Šimić -9,09%
- Bol, Nezavisna lista, nositelj liste Tomislav Marčić – 9,09%
- Cista Provo, HDZ, nositelj liste Božo Čubić -0,0%
- Dugopolje, HSS, nositelj liste Ivica Rogošić -6,66%
- Dugopolje, HSLS, nositelj liste Ivica Perković -6,66%
- Lovreć, HSP, nositelj liste Anđelko Nikolić – 0,05
- Zadvarje, HDZ, nositelj liste Ante Turudić, 9,1%
- Šolta, Nezavisna lista, nositelj liste Karlo Balić – 9,1%
- Marina, HDZ, nositelj liste Mihael Radić – 6,66%
- Marina, HSP, nositelj liste Ivica Stojan – 0,0%
- Marina, HSU, nositelj liste Ljubo Nevešćanin – 6,66%
- Marina, Nezavisna lista, nositelj liste Ante Mamut -6,66%
- Marina, Nezavisna lista, nositelj liste Igor Radić –0,0%
- Prgomet, HDZ, nositelj liste Ivan Skelin -0,0%
- Prgomet, HSP, nositelj liste Tomislav maljković –o,o%
- Prgomet, HSS, nositelj liste Kajo Papić -9,1%
- Primorski Dolac, HDZ, nositelj liste Ivan Stojak -7,69%
- Primorski dolac, HSS, nositelj liste slavko Šimac – 0,0%
- Podstrana, Nezavisna lista, nositelj liste nenad Božiković –0,0%
- Podstrana, nezavisna lista, nositelj liste Darijo Radović -0,0%
- Podstrana, HDZ/HSLS, nositelj liste Ante Šiškov -7,7%
- Pučišća, HDZ, nositelj liste Paul Mimica -9,1%
- Pučišća, HSS, nositelj liste Ivan Eterović – 9,1%
- Pučišća, nezavisna lista, nositelj liste Ivica Nižetić -9,1%
- Šestanovac, HDZ, nositelj liste ante ćaleta -0,0%
- Šestanovac, HSP, nositelj liste Pave Čikeš -0,0%
- Supetar, HDz,nositelj liste dinko Hržić -7,7%
- Zagvozd, HSP/DC/HNS, nositelj liste Mario Vuletić -0,0%
- Zagvozd, Nezavisna lista, nositelj liste Jurica Bartulović -0,0%
- Zagvozd, Nezavisna lista, nositelj liste Boženko Dadić -9,1%
- Runovići, HDZ, nositelj liste Borko Babić – 6,49%
- Runovići, HSLS/HSS/HNS, nositelj liste Nedjeljko Biočić -0,0%
- Runovići, HSU, nositelj list Nediljko Babić -6,49%
- Gradac, HDZ, nositelj liste Ivan Kosović -6,66%
- Sućuraj, HDZ, nositelj liste Ivan slavić -9,1%
- Hrvace, HSS, nositeljica liste Zorka Buljac -7,7%
- Hrvace, HDz, nositelj liste Ante Prolić -7,7%
- Proložac, HDZ, nositelj listeViktor Grabovac -9,1%
- Proložac, HSLS/HKDU, nositelj liste Ivo Bilić -9,1%
- Proložac HSP/HČSP, nositelj liste Joško Grabovac -0.0%
- Proložac, SDP/DC, nositelj liste Dragan Radeljić -0,0%
- Lećevica, HDZ, nositelj liste Ante Delić -0,0%
- Lećevica, HSP, nositelj liste Ivica Rajčić -0,0%
- Milna,HSLS, nositelj liste Martino Marinović -9,1%
- Zmijavci, HČSP, nositelj liste Ivan Buljan -7,7%
- Zmijavci, HSP, nositelj liste Marko Todorić -0,0%
- Dugi Rat, HDS, nositelj liste Domagoj Vuković -7,7%
- Dugi Rat, Nezavisna lista, nositelj liste Luka Ivanišević -7,7%
- Dugi Rat, Nezavisna lista, nositelj liste Dušan Klarić -0,0%
- Dugi Rat, Nezavisna lista, nositelj liste Milan Trogrlić -7,7%
- Klis, HDZ, nositelj liste Marko Galić -7,7%
- Klis, SDP/HNS, nositelj liste Ivan Banjan -7,7%
- Klis, HČSP/HSS/HSP, nositelj liste Ante Rizvan -7,7%
- Klis, Nezavisna lista, nositelj liste Ante Boban Vicko -7,7%
- Klis, Nezavisna lista, nositelj liste Ante Radoš -7,75
- Muć, Nezavisna lista, nositelj liste Josip Šolić -7,7%
- Muć, Hsu, nositelj liste Luka Bulić -7,7%
- Muć, HSS/HSLS, nositelj liste Filip Stupalo -7,7%
- Muć, HSp, nositelj liste Ivan smolčić -0,0%
- Otok, HSP, nositelj liste Frano Erceg -0,0%
- Otok, HP/HPP, nositelj liste Branko Erceg -0,0%
- Otok, HDZ, nositelj liste Ivan Grgat -0,0%
- Otok, Nezavisna lista, nositelj liste Dušan Đula -9,1%
- Podbablje, HDZ/HSLS, nositelj liste Ante Blažić -0,0%
- Podbablje, HNS/SDP/DC, nositelj liste Predrag Vrljić -0,0%
- Podbablje, HSP/HČSP, nositelj liste Ljubomir Kljenak -7,7%
- Podbjel, Nezavisna lista, nositelj liste Ivan Tolić -0,0%
- Podgora, HSLS/HSP/HČSP, nositelj liste Nenad Glučina – 0,0%
- Podgora, Nezavisna lista, nositelj liste Ante Miličić -9,1%
- Postira, HDZ, nositelj liste Ivan Mihačić – 0,0%
- Postira, SDP, nositrelj liste Marko Jelinčić -9,1%

ZAKLJUČAK:
Generalno, primjećujemo manji broj prijavljenih listi i blago povećanje prisustva žena na listama i to u većim gradovima, kao što su Split i Kaštela, kao i veće prisustvo žena prijavljenih na prva 3 mjesta na listama. Najuravnoteženija zastupljenost žena je na području grada Splita, te grada Makarske i pripadajućih joj općina, kao i na području gradova Hvar i Sinj. Podsjetimo se da je upravo u Makarskoj osnovano prvo povjerenstvo za ravnopravnost spolova, još prije 10 godina, a potom u Hvaru 2004. godine. Također, radi se o gradovima s kojima su Domine intenzivno surađivale na uspostavi povjerenstava za ravnopravnost spolova i provođenju rodno osjetljive politike na lokalnom nivou.
Nažalost, na općinskoj i županijskoj razini nije zamijećen vidljiviji pomak prema naprijed, unatoč više mjesečnoj kampanji Vladinog ureda za ravnopravnost spolova i osobito intenzivnoj kampanji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Županije splitsko – dalmatinske i njegove predsjednice Ivanke Luetić Boban, (HDZ) koja se našla tek 30 na listi za županijsku zastupnicu, do je ispred nje tek 7 žena od kojih se prva pojavljuje na12(!) mjestu. Ili na listi HDZ za Grad Kaštela koju predvodi član Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Mihovil Biočić, ima samo 20% žena, znači 5/25 i to tek od 6 mjesta na listi.
Već sad je izvjesno da ćemo opet imati općine, a možda i gradove u čijim vijećima neće sjediti niti jedna žena!!! Također SDŽ i dalje će biti svojevrsni rekorder po malom broju žena gradonačelnica i načelnica. Izuzetno je nizak postotak žena kandidiranih za ta mjesta (9 gradonačelnica i 5 načelnica ). Na 202 prijavljene liste samo je 14 kandidatura za (grado)načelnicu ili samo 6,9%!!!
Prevelik je broj lista za općinska vijeća (više od 18%) na kojima nije istaknuta niti jedna žena, od toga je rekorder općina Lećevica u kojoj apsolutno nema niti jedne žene ni na listama za općinsko vijeće, niti za načelnika općine. Nažalost, na više od 30% listi za općinska vijeća ima manje od 10% prijavljenih žena. Dok na primjer od ukupno prijavljenih 179 listi za gradska vijeća samo 1 ne sadrži niti jednog muškarca, što je 0,56%!!! Ukupno, tek 2 općinske liste imaju zastupljenih manje od 10% muškaraca, dakle 1,12%.
Ipak sve je više listi koje su podržavale preporučeno kvotu od 40% ili su joj se približile na nekih 10% više ili manje, od kojih ističemo Zelene Hrvatske, koji u kontinuitetu, već na drugim izborima primjenjuju načela paritetne demokracije i ravnoteže spolova!!1
Na kraju, pozivamo sve istaknute kandidate i nositelje listi koji dobiju prigodu zastupati nas u tijelima političkog odlučivanja na nivou naše županije da tijekom svog mandata provode rodno osjetljivu politiku. Da vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca, ali i o uravnoteženom prepoznavanju i odgovoru na potrebe svih građanki i građana, jer su one specifične s obzirom na spol, dob, te druge karakteristike određene društvene skupine. To će biti moguće jedino ukoliko u svom radu budu primjenjivali rodno budžetiranje.
Pozivamo građanke i građane da iskoriste svoja građanska prava i da izađu na izbore, te podrže politiku uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca i svojim glasom omoguće političku participaciju žena. Posebno pozivamo žena, jer interese žena mog prepoznati i zastupati samo ŽENE!!!
 

print pdf mail