Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Workshops for female politicians

Radionice za političarke u travnju

U okviru Phare programa Europske Unije za Hrvatsku – Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u predpristupnom procesu demokratizacije i ljudska prava i projekta „Stvaranje novih modela za unaprjeđenje položaja žena u društvu i integraciju rodnih politika u lokalne javne politike u Gradu Splitu“, „Domine“ su od 16.travnja započele s ciklusom od 6 poludnevnih radionica za političarke gradskih ogranaka političkih stranaka s područja Splita.

Cilj  radionica je povezivanje žena iz različitih političkih stranki na rješavanju zajedničkih ženskih pitanja, a teme radionica obuhvaćaju ženska ljudska prava, rodno budžetiranje, lobiranje i zagovaranje, asertivnost, prezentaciju, komunikaciju, argumentiranje, definiranje vlastitih ciljeva, te izradu osobnog akcijskog plana.

Prvim dvjema radionicama održanim 16. i 17. travnja, te 29. i 30. travnja prisustvovale su  političarke  SDP-a, HNS-a, HDZ-a, HSS-a i drugih gradskih ogranaka političkih stranaka, a temu „Prezentacija / Komunikacija“ moderirala je Maja Đirlić.

print pdf mail