Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Gabriela... Čitati kao žena

... Culler započinje raspravu sasvim »običnim« pitanjem: pod pretpostavkom da je čitatelj žena, neće li njezino čitateljsko iskustvo, tj. recepcija npr. nekoga romana čiji sadržaj uključuje fenomene i događaje koji se u izvanknjiževnome svijetu po prirodi stvari na specifičan način reflektiraju u ženskoj svijesti, biti drugačije nego što bi bilo da je čitatelj muškarac? Postavivši ovo pitanje, referira se na kritiku koju je protiv »muških« interpretacija čitanja romana »The Mayor of Casterbridge« Thomasa Hardyja, romana u čijemu prvom poglavlju pijani muž prodaje ženu i kćer na seoskome sajmu, poduzela Elaine Showalter. Njezina je argumentacija protiv takvih, po njezinome mišljenju odveć suženih polazišta, išla pravcem isticanja neopravdane pretenzije čitanja s izrazito muške točke gledišta (kao da je ikakva druga uopće i moguća) na univerzalnost čitateljskog iskustva. Time se, očito, otkriva da je kategorija čitatelja s kojom svakodnevno baratamo u raspravama o književnosti bitno spolno obilježena.... (iz teksta "Čitati kao žena")

"Čitai kao žena", tekst  by Gabriela Bašić

print pdf mail