Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Radionica: Kako biti sretna-sretan?

U subotu 29.  svibnja održana je druga u nizu radionica namijenjena osnaživanju korisnica integrativnog modela i zainteresiranim volonterkama u savjetovalištu udruge Domine. Radionicu je održala psihologinja Doris Veronika. Radionica je održana online putem Zoom platforme udruge Domine.

Tema radionice bila je preispitivanje sreće, što kaže znanost, što mi sami mislimo o tome što je sreća, kako biti sretni i/ili što napraviti da bismo se osjećale sretne.  Radionica je prije svega bila namijenjena korisnicama integrativnog modela, ali i zainteresiranim volonterkama Centra za podršku ženama „Maja Čulić“ koje volonterski pridonose podršci žena kroz rad savjetovališta i kriznog centra Udruge.

Radionica je održana u okviru programa „Mreža ženske podrške – širenje mreže socijalne usluge podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja na području Dalmacije“ kojeg financira MRMSOSP.

print pdf mail