Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Europski ženski lobi je Međunarodni dan žena 2021. posvetio je ženama koje su iznijele krizu Covid19

Europski ženski lobby, čije su članice Domine, kao članice Ženske mreže Hrvatske, u svojoj Izjavi povodom Dana žena bavi se između ostalog temom Covida19 i utjecaja na položaj žena u EU. U Izjavi se ističe kako IWD2021 (Međunarodni dan žena) ove godine EWL posvećuje upravo ženama koje su iznijele teret krize Covida19  te obećavaju nastavak borbe za ravnopravnost žena i muškaraca globalno.

Potpisnice Izjave ističu kako su od medicinskih sestara do nastavnika, žene širom svijeta su pažnjom i solidarnošću pokazale kako voditi krizu i odgovoriti na pandemiju #Covid19.

Potpuno, učinkovito sudjelovanje žena u javnom i političkom životu, donošenju odluka i vodstvu, uključujući sudjelovanje u dizajniranju i provedbi odgovora EU-a na ovu krizu, presudno je za uklanjanje muškog nasilja nad ženama i djevojkama, naglasila je Gwendoline Lefebvre, predsjednica Europskog ženskog lobija.

Europski ženski lobi (EWL), najveća mreža ženskog civilnog društva u Europi, koja predstavlja više od 2000 organizacija, povodom Međunarodnog dana žena upozorava na nerazmjeran utjecaj pandemije COVID-19 na život žena. Uz slučajeve nasilja nad ženama i djevojkama u nekim zemljama koji su porasli i do 30%, siromaštva i prijetnji ekonomskoj neovisnosti žena i djevojaka, protekla je godina pokazala kako se teško postignuti napredak u ženskim pravima može lako vratiti. Za izlaz iz ove situacije europski lideri moraju udvostručiti napore ka postizanju jednakosti između žena i muškaraca u cijeloj EU i šire.

2020. godinu obilježili su događaji od povijesne važnosti. Naime, Europska komisija, kojoj je žena prvi put u povijesti na čelu, pokrenula je Strategiju ravnopravnosti spolova kako bi usmjerila akciju EU-a na ravnopravnost žena i muškaraca. Proračun EU-a 2021. - 2027. prihvatio je poticanje sredstava za programe za žene i djevojke i integrirano uvođenje rodne politike kao glavni prioritet. Paralelno s tim, širom svijeta proslavljena je 25. godišnjica usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, prvi međunarodni nacrt koji iznosi ambicioznu viziju prava svih žena i djevojaka.

Ipak, kako se pandemija nastavlja u 2021. godini, ženske organizacije, koje i dalje rade pod velikim ograničenjima resursa, izvještavaju o strašnoj situaciji na terenu koja je rezultat aktivnog političkog pokreta protiv prava žena i djevojaka. Žene kao posebna ranjiva društvena kategorija tako su u riziku od daljnje marginalizacije i slabljenja položaja u društvu.

U tu svrhu, EWL pozdravlja nedavni prijedlog Europske komisije o transparentnosti plaća kao sjajan prvi korak prema smanjenju razlike u plaćama među spolovima i osiguranju jednakog sudjelovanja žena na tržištu rada.

„Krajnje je vrijeme da EU i njegove države članice poduzmu čvrste mjere i usvoje zakonodavne mjere kako bi osigurale jednaku zastupljenost žena na svim prostorima donošenja odluka, uključujući i donošenje ekonomskih odluka. Svi akteri EU-a moraju podržati jednaku zastupljenost žena i muškaraca u svim institucijama EU-a, uključujući i putem Konferencije o budućnosti Europe. ”, Rekla je Joanna Maycock, glavna tajnica EWL-a.

Originalnu Izjavu možete pročitati na LINKU.

print pdf mail