Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Sastanak Ženske mreže Hrvatske

Na sastanku su predstavljeni rezultati kampanje za suzbijanje seksizma koja je bila izuzetno uspješna i u kojoj su sudjelovale članice Ženske mreže iz 12 gradova RH. Na sastanku je predstavljen Ad Hoc projekt za zagovaranje konačnog donošenja nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova koja čeka u ladici od 2015. godine. Projekt je financiran sredstvima iz norveškog Fonda za aktivno građanstvo (EEA)  Članice Mreže upoznate su s činjenicom da je ponovo, po treći put krenulo (re)imenovanje radne skupine za izradu Nacionalne politike te da je nacrt dokumenta s 11 područja provedbe i prijedlogom akcijskog plana gotov, ali se čeka puštanje u proceduru. U svojoj raspravi članice su istaknule nezadovoljstvo ovakvim odnosom prema strateškom dokumentu koji regulira jedno od temeljnih ustavnih vrijednost i jednu od temeljnih vrijednosti politika EU, te posebno iskazale bojazan da će se nepostojanje ovog strateškog dokumenta negativno odraziti na financiranje programa i projekata u svim područjima, pa tako i na Nacionalni program za obnovu i oporavak.

Zaključeno je da će početkom veljače započeti opsežna kampanja na društvenim mrežama te prema zastupnicima u Saboru i Vladi RH, a s ciljem zagovaranja donošenja nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Na sastanku je sudjelovala Mirjana Kučer, inače ujedno i jedna od 5 koordinatorica Ženske mreže Hrvatske.

print pdf mail