Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Konferenciji za mlade “Važnost uključivanja mladih u prevenciju seksualnog nasilja”

Tea Bubić sudjelovala je u četvrtak, 17. prosinca na konferenciji organiziranoj za mlade na temu važnosti uključivanja mladih u prevenciju seksualnog nasilja.

Konferenciju za mlade „Važnost aktivnog uključivanja mladih u prevenciju seksualnog nasilja“ organizirala je udruga Ženska soba u okviru projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“ NO. REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017. Konferencija je organizirana online putem Zoom platforme.

print pdf mail