Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Partnerski sastanak tima besplatne pravne pomoći

U ponedjeljak, 14. prosinca održan je partnerski sastanak predstavnica partnerskih organizacija Domine, SOS Rijeka- Centar za nenasilje i ljudska prava i CESi Zagreb putem Zoom platforme.

Budući zbog epidemioloških mjera nije bilo moguće organizirati uživo partnerski sastanak triju partnerske organizacije koje surađuju na projektu pružanja besplatne pravne pomoći u okviru rada savjetovališta „Maja Čulić“ udruge Domine, sastanak je organiziran online. Predstavnice triju organizacija evaluirale su tako proteklu godinu rada, izmijenile iskustva na konkretnim predmetima te razgovarale o nastavku suradnje i poboljšanju usluge besplatne pravne pomoći, prije svega za žene koje trpe nasilje, ali i druge korisnice-ke programa.

Projekt Savjetovalište „Maja Čulić“ – pružanje usluga primarne besplatne pravne pomoći financiran je sredstvima Ministarstva pravosuđa.

print pdf mail