Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Tražimo volonterke za rad u savjetovalištu

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na obuku za pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja u organizaciji udruge Domine. Prvi krug obuke trajat će od 16. do 30.listopada ove godine.

Sve zainteresirane/i dobiti će priliku u razdoblju od 16. do 30. listopada na radionicama steći potrebna znanja i vještine o principima rada u autonomnom savjetovalištu, javljanju na SOS telefon, razgovoru sa ženama koje su preživjele traumu, načinima reagiranja u kriznim situacijama, kao i edukaciju o svim drugim relevantnim temama potrebnim za rad.

Radionice će voditi stručne osobe educirane za savjetovanje i pružanje pomoći i podrške s dugogodišnjim iskustvom rada s žrtvama nasilja. Volonteri/ke koji/e završe edukaciju volontirati će na SOS liniji u prisustvu stručne osobe (mentora/ice) dok ne budu osnaženi/e za samostalno dežurstvo.

Svi polaznici dobiti će potvrdu o završenom tečaju za rad volontera s žrtvama nasilja.
Prijavnica na https://forms.gle/poW7jdE5N4FKUwS4A

print pdf mail