Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Trening za rad sa žrtvama nasilja

21. rujna predstavnica Domina Mirjana Kučer te volonterka u savjetovalištu za žene koje su preživjele nasilje i žrtve nasilja u obitelji Silva Sumić sudjelovale su na treningu u organizaciji suradničke udruge Bijeli krug.

Jednodnevni trening za profesionalce „Izazovi u radu profesionalaca sa žrtvama obiteljskog nasilja“ održan je u povodu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22.rujna u prostorijama udruge Bijeli krug Hrvatske na adresi Ljudevita Posavskog 14.

Nakon uvodne riječi predsjednice udruge Livije Plančić koja je predstavila projekt i trening, o problemu i iskustvima u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja govorili su: Ivana bilušić, sutkinja kaznenog odjela, Općinskog suda u Splitu, odvjetnik Antun Franetović, pružatelj usluge BPP-a u udruzi, Paško Ugrina, voditelj odjela prevencije PU SD te Renata Jurčević, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Omiš. Opći zaključak treninga je da je nasilje u porastu te da je suradnja institucija i svih u mreži podrške nužni preduvjet za uspješnost u postupanju.

print pdf mail