Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Trening u Rijeci

Volonterka Domina Ana Begić sudjelovala je 18. i 19 rujna na dvodnevnoj radionicu u Rijeci na temu sigurnosti aktivista/kinja u okvirima gerilskog djelovanja.

Trening su vodili Otto i Ana Raffai čija se udruga Rand bavi upravo "treninzima produbljenja određene teme vezane uz nenasilno djelovanje u mirovnom radu ili mirovnoj edukaciji". Trening je organizirala naša suradnička udruga PaRiter, udruga za ljudska prava i građansku participaciju iz Rijeke. Kao i uvijek bilo je poučno i inspirativno.

print pdf mail