Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Filia podržala rad savjetovališta u uvjetima COVID-19 krize

Ženska njemačka fondacija Filia prepoznala je važnost rada udruge Domine u vrijeme krize COVID-19 te je udruzi 15. srpnja dodijelila urgentnu financijsku podršku u iznosu od 9.760,00 Eura.

Domine su jedna od organizacija iz 23 države s područja istočne i Jugoistočne Europe, članica WAVE-a (Women Agains Violence Europe) koje su imale mogućnost prijaviti projekt na Filia urgentni fond za podršku organizacijama koje rade sa ženama koje su preživjele nasilje u uvjetima izazvanih krizom COVID-19. Odobrena sredstva utrošit će se isključivo za direktnu podršku korisnicama i to za razdoblje od početka krize, 18. ožujka do kraja ove, 2020. godine.

print pdf mail