Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Potpisan ugovor sa Županijom

15. srpnja predsjednica udruge Domine, Sandi Mršić potpisala je ugovor o financiranju savjetovališta „Maja Čulić“ sa Splitsko-dalmatinskom županijom i to za razdoblje od narednih 12 mjeseci.
Županija splitsko-dalmatinska i ove je godine podržala financijski rad savjetovališta za žene koje su preživjele nasilje i za žrtve nasilja u obitelji „Maja Čulić“ koje u Dominama djeluje kroz program direktne dorske ženama od 2010. godine. Iako je u pitanju simboličan iznos, ove godine od 9.000,00 kuna, smatramo važnim kontinuitet suradnje i jasnu politiku Županije da osigura sredstva za rad izvaninstitucionalnih servisa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na svom području.

print pdf mail