Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Završen projekt "HOP ON - Uključi se" financiran sredstvima splitske Čistoće d.o.o.

Projekt "HOP ON - Uključi se" dio je šireg projekta financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike iz Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu te predstavlja njegovo sufinanciranje u iznosu od 2.000,00 kn.

Dugoročni cilj projekta je podignuta razina kvalitete sprječavanja i suzbijanja trgovanja ljudima u Gradu Splitu i šire, u Republici Hrvatskoj. Kratkoročni cilj projekta je podignuta razinu informiranosti i osviještenosti javnost, posebno mladih srednjoškolske dobi o postojanju žrtava trgovanja ljudima, s naglaskom na trgovanje ženama i djevojčicama u svrhu seksualnog iskorištavanja, te o problemima trgovanja ljudima u Hrvatskoj.

Provedene su slijedeće aktivnosti:

  • info radionice s učenicama i učenicama srednjih škola o prevenciji i suzbijanju trgovanja ljudima (Prirodoslovna gimnazija i Ekonomsko-birotehnička škola);
  • nacionalna kampanja na društvenim mrežama - kreiran je i proveden KVIZ: Provjeri svoje znanje! putem društvenih mreža. U kvizu su sudjelovali mladi s područja cijele Hrvatske (678). Prosječni rezultat kviza je 84% točnih odgovora što nam je ukazalo na činjenicu da su mladi svjesni općih opasnosti vezanih uz problem trgovanja ljudima, ali i da postoje određene situacije oko kojih i treba dodatno educirati i osvještavati. Nastavak kampanje obilježiti će 3 videa o trgovanju ljudima gdje će se odgovoriti na sva pitanja iz kviza i skrenuti pažnja na sve dodatne aspekte ovog problema. Videa su u procesu izrade i biti će distribuirana na YouTube kanalu udruge Domine u kolovozu, te na društvenim mrežama (Facebook, Instagram). Video materijali se rade u suradnji s Kino klubom Split;
  • kreiran Priručnik za edukatore/ice za rad s mladima srednjoškolske dobi – zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 i otežanih uvjeta za provedbu radionica u školama, kreiran je priručnik namijenjen nastavnicima i trenerima za rad s mladima srednjoškolske dobi i mladima općenito kako bi osvijestili problem trgovanja ljudima, posebno ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja, a kojima su mladi danas sve više izloženi, čak i u Hrvatskoj koja je postala ne samo zemlja tranzicije, već i zemlja odredišta;
  • kreiran je i distribuiran promidžbeni materijal, kao što su stickeri, magneti te bookmark;
  • Ostvareni su svi predviđeni rezultati, uz minimalne izmjene aktivnosti zbog pandemije virusa i nemogućnosti provedbe planiranih aktivnosti.

Voditeljica projekta bila je Karmela Šegvić, a početkom 2020.godine zamijenila ju je Tea Bubić. Na projektu je sudjelovali i volonteri (6) u akcijama dijeljenja promotivnog materijala vezano za prigodne datume.

print pdf mail