Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Praksa u civilnom društvu - trening za mentore

Početkom mjeseca srpnja mentorice iz udruge Domine, Tea Buić i Mirjana KUčer sudjelovale su na treningu za mentore u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava Hrvatska.

Trening za mentore iznimno će se u ovoj fazi raditi online i sastoji se od dvije faze. Prvi dio treninga usmjeren je na osnovne informacije o programu, vašim obavezama i načinu provedbe prakse. Drugi, praktični dio bavi se izradom plana prakse.

Praksa u civilnom društvu za mlade provodi se unutar projekta Social Development and Innovations program: Program društvenog razvoja i inovacija koji provodi Inicijative mladih za ljudska prava Hrvatska. Za praksu u udruzi Domine javile su se 3 praktikantice, dok u samom programu u Hrvatskoj sudjeluje 14 mentora i mentorica.

print pdf mail