Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Uključile smo se u program Prakse u civilnom društvu

Nakon što smo se početkom godine prijavile na Program prakse u civilnom društvu početkom lipnja je proces spajanja mentora i praktikanata dovršen. Na praktični rad i volontiranje u udruzi Domine uz mentorstvo, početkom lipnja upućene su tri praktikantice.
Program Prakse u civilnom društvu nudi potporu za razvijanje mentorskog programa u skladu s potrebama organizacije. Program će zbog situacije s COVID pandemijom krenuti najranije 1. srpnja.

Za organizacije koje će praktikante primati od srpnja do listopada ove godine, bit će organiziran poludnevni online trening za mentore uz individualne konzultacije oko programa za praktikante. Pohađanje treninga za mentore i izrada plana rada za praktikante preduvjet sudjelovanja u programu. kao Ideja treninga za mentore jest da se razvijeni program prakse u organizaciji može koristiti za volontere i nove zaposlenike neovisno o ovom konkretnom programu.

Novčana potpora organizacijama odnosno mentorima koja je predviđena programom iznosi oko 200 EUR po praktikantu.

Praksom u udruzi do društvene promjene: poziv za mlade, program je koji provodi Inicijativa mladih za ljudska prava kao dio projekta Social Inovations. U 80 sati strukturiranog programa mladi će steći iskustvo i osnovne vještine potrebne za rad u udrugama. Također će imati priliku specijalizirati se u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva: vođenje projekata, administracija i financije, komunikacija i PR, zagovaranje/rad na programima te educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima).

print pdf mail