Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Osnovana nova ženska udruga za podršku ženama žrtvama nasilja, prva u Šibeniku

Udruga Domine podržala je rad inicijative žena iz Šibenika, koje su krenule u osnivanje udruge za pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Predsjednica udruge Marina Šimundža dugogodišnja je suradnica Domina.

Tijekom travnja i svibnja intenzivno smo surađivale s kolegicama iz Šibenika na registraciji udruge, a također i na podršci i savjetovanju ženama, žrtvama nasilja koje su nam se obratile za pomoć, najviše oko problema smještaja u sigurnu kući. Podrška novim udrugama i inicijativama dio je projekta Split Parking. Osnivanje udruge u Šibeniku važan je doprinos širenju mreže izvaninstitucionalne podrške ženama žrtvama nasilja u Dalmaciji.

print pdf mail