Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

CONCORD-ov Learn and Exchange forum u Zagrebu

Europska mreža CONCORD koja okuplja više od 2600 organizacija civilnog društva iz EU 27 je u Zagrebu 6. i 7. veljače održala „Learning and Exchange Forum“.

Tijekom dva dana predstavnici/e organizacija civilnog društva iz Hrvatske, među kojima i predstavnica udruge Domine Suzana Kunac, imali su prilike razmjenjivati europska iskustva zagovaranja i provođenja javnih kampanja koje imaju utjecaj na društvenu promjenu. CONCORD je predstavio neke od alata i pristupa koji integriraju javno zagovaranje i komunikacijske strategije, predstavio teoriju i pristupe u promišljanju sustava i kako ga mijenjati, odnosno kako se može osigurati da rad organizacija civilnog društva ne adresira samo simptome problema, već doprinosi sistemskoj transformaciji.

Na radionicama se radilo na predstavljanu modela temeljenog na „nadi“ (eng. hope-based approach) pomoću kojeg su se razvijale poruke koje komuniciraju vrijednosti civilnog društva i nastoje uključiti građane ka promjeni društva koju organizacije zagovaraju.
U drugom dijelu rada promišljalo se o porukama i načinima javnog zagovaranja za transparentan i pravedan EU višegodišnji financijski okvir o kojem je Predsjednik Vijeća EU Charles Michel razgovarao s 19 lidera zemalja EU početkom veljače.

Pred posebnu sjednicu Vijeća Europe koja će se održati 20. veljače, kada će biti donesen višegodišnji financijski okvir za EU 27, predsjedništvo je predložilo 1 087 milijardi EUR, što je 1,07 % bruto nacionalnog prihoda EU 27 s jasnim fokusom na ulaganja u prevenciju klimatskih promjena. CONCORD kao civilno-društvena konfederacija za Pomoć i Razvoj poziva sve organizacije da prate donošenje višegodišnjeg financijskog okvira i zagovaraju promjene za pravednijom raspodjelom.

 

Slike preuzete s Facebook stranice CONCORD Europe

print pdf mail