Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Iskustva dobre prakse nevladinih organizacija u podršci ženama suočenim s nepoštivanjem njihovih temeljnih ljudskih prava

 U petak, 20. prosinca u prostorijama Centra za žene žrtve rata ROSA u Zagrebu predstavnica Domina, Mirjana Kučer bila je na sastanku s predstavnicima Vijeća Europe na kojem se razgovaralo o iskustvima dobre prakse servisa za podršku ženama žrtvama nasilja i drugih oblika diskriminacije u Hrvatskoj.

Sastanku su pored predstavnica Domina sudjelovale i predstavnice i Ženske grupe Split Centra za nenasilje i ljudska prava SOS Rijeka te Autonomne ženske kuće Zagreb i Centra za žene žrtve rata ROSA Zagreb. Povod sastanku bilo je istraživanje koje Vijeće Europe provodi na području država članica u cilju prikupljanja primjera dobre prakse podrške ženama žrtvama nasilja i diskriminacije temeljem roda. Istraživanje je usmjereno na iskustva nevladinih organizacija, te odvjetnika i pravnih institucija koje se bave temom zaštite ženskih ljudskih prava.

Iako nije bila posebna tema, govorilo se i o trgovanju ljudima te je sudionicama i sudionicima sastanka predstavljen i promotivni material iz kampanje Stop nasilju i STOP trgovanju ljudima, koje je dio programa BPP te projekta HOP ON! – Uključi se, za suzbijanje trgovanja ljudima.Iako situacija u Hrvatskoj nije ružičasta ipak valja istaknuti doprinos nevladinih organizacija u usvajanju i provedbi zakona i drugih pravnih propisa te politika koje vode unaprjeđenju prakse.

print pdf mail