Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Završna konferencija „Mladi za ljudska prava“ u Estoniji

Od 29. - 30.10. 2019. Karmela Šegvić bila je sudionica završne konferencije "Mladi za ljudska prava koja se održala u Tallinnu, Estonija.

Projekt „Mladi za ljudska prava!” posvećen je širenju edukacije o ljudskim pravima u području mladih. Opći ciljevi projekta su sprječavanje nasilne radikalizacije i promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva kroz edukaciju o ljudskim  pravima. Projekt provodi sedam nacionalnih agencija za program Erasmus+ Mladi na djelu, među kojima je i Hrvatska.

Ove godine završile smo treninge za edukatore u području ljudskih prava te smo inspirirane novim metodama rada koje koristimo u radu s mladima. Hvala Agenciji za mobilnost i programe EU na prilici i potpori!

print pdf mail