Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

„Refugees+“ – transnacionalna suradnja u Belgiji

Od 24. – 29. lipnja 2019. volonterka Antonia de Castro Burica sudjelovala je na treningu koji se održao u Bruxellesu, Belgiji, a u organizaciji Flamanske agencije za mobilnost JINT  i podršku hrvatske Agencije za mobilnost i EU programe.

Aktivnosti treninga bile su usmjerene osnaživanju mladih i osoba koje rade s mladima u radu s (mladim) migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila kao ciljanom skupinom. Cilj aktivnosti je bio razmjena dobrih praksi i metoda među sudionicima i osvještavanja o problemima kojima se susreće ciljana skupina u procesu integracije.

Uz 2 facilitatora, na treningu je bilo 26 sudionika/ca 18 različitih Europskih država koji/e su zajedničkim radom doprinijeli/e stvaranju novih metoda i načina rada s mladim mladim migrantima i tražiteljima azila.  Na kraju treninga sudionicima/ama su podijeljeni certifikati Youthpass kao dokaz o stečenim kompetencijama na treningu.

Hvala AMPEU koja podržava naš rad i rad naših volonterki!

 

print pdf mail