Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Kakvi su stavovi poslodavaca o zapošljavanju žena žrtava nasilja u obitelji?

U hotelu Panorama, 28. svibnja, Ženska soba – Centar za seksualna prava održala je okrugli stol kako bi predstavila rezultate istraživanja “Stavovi poslodavaca o zapošljavanju žrtava nasilja u obitelji”. Preciznije tema istraživanja su bili stavovi poslodavaca o aktivnim mjerama za zapošljavanje osoba žrtava nasilja u obitelji.

Na njemu su govorile: Senka Sekulić Rebić, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja, ispred Ženske sobe o nasilju u obitelji; Anamaria Drožđan Kranjčec, voditeljica pravnog tima,  predstavljanje rezultata istraživanja; Martina Keller, Hrvatski zavod za zapošljavanje Požega o iskustvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u korištenju mjera za zapošljavanje žrtava nasilja u obitelji; Anica Gusak Krajnović, Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod o iskustvima Centra za socijalnu skrb u zapošljavanju žrtava nasilja u obitelji i korištenju mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezanih uz zapošljavanje žrtava nasilja u obitelji; Željka Barić, Dom za djecu i odrasle – Duga o iskustvima skloništa u zapošljavanju žrtava nasilja u obitelji i korištenju mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezanih uz zapošljavanje žrtava nasilja u obitelji.

Domine, kao jedna od organizacija civilnog društva koja radi sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja, prisustvovala je zajedno sa udrugom Brod i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin” ovom okruglom stolu i podijelila svoja iskustva  na ovu temu sa ostalim sudionicima.

print pdf mail