Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Radionica o rodnom budžetiranju u Helsinkiju

Seminar održan u Helsinkiju 9. i 10. svibnja je prvi je imao za cilj prenijeti primjere dobre prakse i dodatno educirati članice Lobija o tome što je rodno budžetiranje i zašto nam je potrebno. Na seminaru je sudjelovalo oko 20 predstavnica civilnih organizacija iz cijele Europe, a predstavnica Domina, a time i ženske mreže je bila Petra Sinovčić. U sklopu seminara Predstavnice organizacija iz Švedske, Portugala i Velike Britanije su predstavile svoj dosadašnji rad na rodnom budžetiranju, načine na koje su analizirale proračune te kako su uključile vlade u cijeli proces kako bi osigurale rodno osjetljive proračune. Uz to, predstavnice su imale priliku raditi u grupama na temama koje su od interesa za njihove organizacije i na taj način dublje promišljati probleme s kojima se suočavaju i prenijeti ih u kontekst rodnog budžetiranja.

Jedna od zanimljivijih stvari je bilo predstavljanje podataka iz Velike Britanije koje su napravile izračun troškova nasilja nad ženama. Na taj način su htjele pokazati koliko vladu svake godine košta ne ulaganje u prevenciju i zaštitu žena od nasilja te se pokazalo kako Englesku i Wales  godišnje košta 66 miljardi funti.

Jedan od ciljeva seminara je skrenuti pažnju Europske Unije na to da proračuni kakao EU tako i njenih članica nis rodno osjetljivi. Najbolji pokazatelj za to je činjenica da prema zadnjem istraživanju samo 1% proračuna EU ide za promicanje rodne ravnopravnosti

print pdf mail