Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

SASTANAK SA INICIJATIVOM „SPASI ME“

23.4.2019. u Zagrebu u Centru za ženske studije predstavnice inicijative „Spasi me“ sastale su se s nama i drugim predstavnicama organizacija civilnog društva (Autonomna ženska kuća Zagreb, CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje), SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Rijeka), Ženska soba - centar za seksualna prava, Udruga Domine (Split), Centar za žene žrtve rata - Rosa, Ženska pomoć sada, Centar za mirovne studije, Platforma za reproduktivna prava, Udruga U dobroj vjeri, Feministički kolektiv fAKTIV, Zaklada za ljudska prava i solidarnost Solidarna). Tema sastanka bila je stvaranje održivog sustava podrške ženama i drugim žrtvama obiteljskog nasilja koje će se postići direktnim financiranjem servisa za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji iz prije svega, područnog/lokalnog proračuna, a potom i iz državnog. Potrebno je primijeniti već isprobani sustav 30+30+30+10 i to na način da neće biti dovedena u pitanje kvaliteta, sustavnost i kontinuitet potpore.

print pdf mail