Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Finaliziranje strateškog plana

Domine su period od 25. do 27. ožujka iskoristile kako bismo analizirale novi doneseni strateški plan, izmijenile ono što je potrebno i uskladile postojeći operativni plan. Novi strateški plan definira prioritetne ciljeve organizacije za slijedeće tri godine.
Na taj način će se organizacija dati prilika za daljnji razvoj i upuštanje u nove programe. Finaliziranje strateškog plana, kao i strateško planiranje u veljači je za organizaciju napravio obrt Peta disciplina, kao dio vanjske suradnje s organizacijom.

print pdf mail