Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Drugi ciklus art terapijskih radionica ''Evin vrt''

Ciklus radionica Evin vrt je namijenjen ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja, točnije korisnicama Savjetovališta ''Maja Čulić'' i zainteresiranim članicama i volonterkama udruge Domine. Nakon prvog ciklusa održanog 8. i 9. veljače, drugi je održan 22. i 23. veljače također u prostorijama Domina. Kroz radionice su se žene povezivale sa svojim tijelom i prenosile isto na papir. Uz to radionice su imale i plesnu komponentu te su bile idealna prilika za pružanje podrške jedne drugima.

print pdf mail