Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Ne podržavajući sustav za žene žrtve nasilja

Karmela Šegvić prisustvovala je 19.veljače 2019. okruglom stolu „Važnost i utjecaj provedbe zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji“, a u organizaciji udruge Bijeli krug. Okrugli stol organiziran je u Centru za socijalnu skrb povodom Europskog dana zaštite žrtava kaznenih djela koji se obilježava 22.veljače. Sudionice okruglog stola bile su Suzana Budimir, sutkinja Prekršajnog suda u Splitu, Marijana Todorić, Voditeljica odjela za maloljetničku delikvenciju – PU SDŽ, Marija Divić, specijalistica ginekologije i porodiljstva, Ljiljana Šupraha, licencirana realitetna terapeutkinja, kao i predstavnice Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Centra za socijalnu skrb. Svrha okruglog stola bila je prikazati važnost psihosocijalnog tretmana u suzbijanju daljnjeg nasilničkog ponašanja u obitelji.

Problem provedbe psihosocijalnog tretmana koji sud postavlja kao obveznu mjeru tretmana obiteljskog nasilnika, je što ju je moguće izbjeći plaćanjem novčanih sankcija. Između ostalog u Splitu mjeru psihosocijalnog tretmana obiteljskog nasilnika rade dvije organizacije sa vrlo malim brojem stručnjaka za rad, a isto tako nije moguć i grupni terapijski tretman. Sve to poprilično onemogućava rad sa obiteljskim nasilnicima, a koji su u velikom postotku recidivisti prekršajnih djela obiteljskog nasilja.  Također se psihosocijalni tretman provodi isključivo za počinjenje prekršajnog djela nasilja u obitelji, a ne i za kaznena djela.

Smatramo i da sustav kao takav ne prepoznaje problematiku nasilja nad ženama, a koje je nažalost u svakodnevnom porastu.

print pdf mail