Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Seminar: Zločin iz mržnje i govor mržnje

Seminar je održan 4. Veljače na Pravosudnoj akademiji u Splitu, a o temi su predavale Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika RH, Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu te Tamara Čatlak Cindro sa Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Splitu. Drugi po redu seminar, prvi je održan krajem prošle godine u Zagrebu, organiziran je za predstavnike sudova, kaznenog i prekršajnog, državnog odvjetništva, policije i organizacija civilnog društva koje djeluju na području Zadra, Šibenika i Splita. Na seminaru je sudjelovala Mirjana Kučer, pravnica i izvršna koordinatorica Domina. U uvodnom djelu ispred Ureda za ljudska prava Vlade RH sudionicima se obratio ravnatelj Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Alen Tahiri. On je istaknuo da su u Hrvatskoj najčešće prijavljivani zločini iz mržnje i govor mržnje prema Srbima i gejevima. O važnosti teme i nedovoljnoj educiranosti svih u sustavu zaštite i podrške možda govori i broj dobivenih slučajeva protiv Republike Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava.

print pdf mail