Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Sastanak Upravnog odbora Europskog ženskog lobija

Sastanku Upravnog odbora, održanom 1. i 2. Veljače, prethodio je sastanak s EIGE, Europskim institutom za rodnu ravnopravnost na kojem se raspravljalo o stanju ravnopravnosti spolova u nacionalnim zakonodavstvima i budućnosti Europe s obzirom na zastupljenost ravnopravnosti spolova u državnim politikama.

Na sastanku Upravnog odbora kroz dva dana posvećene i aktivne rasprave među članicama Borda osim uobičajenih tema, poput izvještaja o radu Lobija, usvajanja financijskog i operativnog plana bilo je govora i o daljnjem strateškim ciljevima razvoja i održavanju feminističkog ljetnog kampa AGOR-a za koje su se sve članice složile da ga treba unaprijediti te više povezati s temeljnim principima i vrijednostima EWL-a. Kako je ovo godina izbora za EU parlament predstavljena je kampanja EWL-a 50% žena za Europu, 50% Europe za žene - Ženska budućnost počinje sad! Manifest priređen za kampanju koja će trajati 100 dana prije izbora i čiji je cilj osigurati ravnopravnu zastupljenost žena i muškaraca u EU parlamentu, a koji je dostupan na engleskom i francuskom jeziku već su prevele i tiskale kolegice iz Portugala, a svoj je prijevod pripremila i Ženska mreža Hrvatske te će ga koristiti u kampanji za EP izbore u Hrvatskoj.

Na samom kraju radnog vikenda EWL je proširio svoje članstvo primanjem nove mreže organizacija za promicanje ženskih prava sa Islanda, The Icelandic Women's Rights Association/ Kvenréttindafélag Íslands. Redovna skupština EWL-a održat će se  u lipnju.

 

print pdf mail