Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Završena kampanja ''Mladi govore''

''Mladi govore'' je kampanja koja se sastojala od prezentacije video uradaka nastalih u sklopu projekta ''Aktivizam plus: Mladi govore''. Cilj kampanje je bio podignuti svijest o diskriminaciji, ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova. Kampanja je započela javnim predstavljanjem filmova u kinu ''Beton'', nakon toga filmovi su javno objavljeni na Facebook-u, YouTube-u i Instagram-u. Tijekom kampanje doseg objava na društvenim mrežama je bio 41700 ljudi. Za potrebe projekta otvorena je nova Facebook stranica te su snimljeni filmovi postavljeni i na Facebook i na YouTube. Uz prisutnost na društvenim mrežama kampanja i filmovi su predstavljeni u Prirodoslovno – tehničkoj školi u sklopu predstavljanja udruga, u Klesarskoj školi u Pučišćima i u Grafičkoj školi u Splitu. U grafičkoj školi je filmove i kampanju predstavio naš volonter Duje Krstulović koji je uz to što je prikazao filmove održao i kratku radionicu o ljudskim pravima u sklopu koje su učenici odradili ''Igru privilegija'' kako bi bolje razumjeli koncept ljudskih prava i njihovu težinu. Kampanja, kao i projekt su završili 31.01. i oboje ih smatramo izrazito uspješnim. Kako kroz radionice tako i preko promocije kampanje ''Mladi govore'' na društvenim mrežama i u školama i projekt i kampanju su imali veliku vidljivost te su mladi pokazali interes za teme ljudskih prava i diskriminacije .

Videa iz kampanje ''Mladi govore'' možete naći na Facebook stranici ''Aktivizam plus:Mladi govore'' i na YouTube kanalu udruge Domine.

print pdf mail