Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Posjet Klesarskoj školi u Pučišćima

Klesarska škola je jedina škola u Hrvatskoj u kojoj se kamen obrađuje tradicionalnim alatima i tehnikama koje su naslijeđene još iz vremena antike. Škola sveukupno ima 60 učenika od čega tek 5 cura i upravo je to razlog zbog čega smo odlučile posjetiti tu školu. Posjet su 29.01. relizirale udruga Domine u suradnji s partnerskom organizacijom na projektu QueerANarchive. Cilj nam je bio zabilježiti iskustva i priča djevojaka koje su se odlučile za tradicionalno muško zanimanje i na taj način ih uključiti u kampanju ''Mladi govore''. S njima smo snimili video spot koji ima za cilj srušiti predrasude o klesarstvu kao muškom zanimanju i potaknuti veći broj mladih cura na upisivanje klesarske škole. Video će uz to što je dio kampanje ''Mladi govore'' biti prikazan na Simpoziju kamenara i svečanosti 110. godišnjice osnutka škole u svibnju te će biti korišten kroz projekt ''Lokalnim partnerstvima do svijet rada'' u svrhu poticanja većeg broja mladih na upisivanje strukovnih škola.

print pdf mail