Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Volonterski sastanak

U prostorijama naše udruge je 27. studenog 2018. održan volonterski sastanak na kojem je prisustvovalo 15 naših stalnih volonterki i aktivistkinja. Uz ugodno druženje dogovorene su nove akcije te potencijalni novi projekti. Dogovoreni su okrugli stolovi na temu nasilja nad ženama i trgovanja ljudima, edukacije volontera/ki za direktan rad sa korisnicama usluga našeg Savjetovališta, daljnji nastavak projekta „Her story“, različite radionice sa tematskim filmovima i sl. Isto tako su razmijenjene ideje kako pojačati vidljivost i dostupnost našeg Savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja na što širem području Splitsko-dalmatinske županije.

Zahvaljujemo se svim našim članovima/cama, aktivistima/kinjama i volonterima/kama na njihovom radu i konstruktivnim idejama i podršci!

 

print pdf mail