Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Nastavak radionica strateškog planiranja LPZ-a SDŽ

U ponedjeljak, 26. studenog smo sudjelovale na treningu za evaluaciju i reviziju strategije ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije za članove projektnog tima projekta “Lokalnim partnerstvom do svijeta rada” na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Ukupno je sudjelovalo dvadesetak dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora okupljenih u LPZ-u Splitsko-dalmatinske županije, a trening je vodio Robert Babić iz WYG savjetovanja d.o.o.

print pdf mail