Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Prijavi nasilje!

Kampanja se provodi kao dio programa Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Program je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

Kada je riječ o obiteljskom nasilju - nema nevinih promatrača. Prijavi nasilje!

Za pomoć i podršku javite nam se u Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

#prijavinasilje #nemanevinihpromatraca
 

print pdf mail