Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Podrška žrtvama i svjedocima – doprinos civilnog društva

U Korenici je u organizaciji Ženske grupe Split i udruge Nit iz Korenice u utorak, 22. listopada održan seminar pod nazivom Podrška žrtvama i svjedocima – doprinos civilnog društva. Cilj seminara je bio okupiti organizacije koje rade na prevenciji i zaštiti žrtava i svjedoka nasilja nad ženama, obiteljskog nasilja, kao i drugih kaznenih djela.

Na seminaru je gostovala Tamara Čatlak Cindro, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima sa Županijskog suda u Splitu, koja je predstavila rad odjela. Sastanku su prisustvovale predstavnice udruga iz Splita, Knina i Korenice koje imaju direktno iskustvo rada sa žrtvama i svjedocima.

Sudionice seminara zaključile su da je važno osigurati prostor za rad na sudu te da info pultovi, tamo gdje nema prostora često nisu dovoljni za bolji pristup i uslugu onima kojim a je potrebna. Također je istaknut problem stambenog zbrinjavanja žena žrtava nasilja te je posebno naglašen problem izbjegličke rute preko Plješevice, koja je trenutno aktualna, kao i problem trgovine djevojčicama i ženama koje nestaju na izbjegličkoj/imigrantskoj ruti u velikom broju.

Sudionice sastanka o svojim zaključcima vezano za podršku žrtvama i svjedocima uputit će dopis Ministarstvu pravosuđa.

print pdf mail