Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Sastanak radnog tima projekta LPZ-a

U sklopu projekta "Lokalnim partnerstvom do svijeta rada", u ponedjeljak 1. listopada u prostorijama udruge Zdravi grad je održan radni sastanak članova projektnog tima. Na samom početku prezentirani su dosadašnji rezultati projekta te aktivnosti koje nas tek čekaju. Najviše vremena posvećeno je raspravi i evaluaciji postojeće Strategije razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije 2014.-2020.

U narednih nekoliko mjeseci raditi ćemo unutar projektnog tima na konačnoj evaluaciji i revidiranju Strategije, te izradi plana istraživanja tržišta rada i pripadajućih metodoloških instrumenata. 

print pdf mail