Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Održan sastanak Mreže PETRA

U Lipiku je 23. rujna održan sastanak Mreže PETRA (http://www.petra-nvo.net/), mreže nevladinih organizacija za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja na kojem je sudjelovalo petnaest predstavnica udruga, članica Mreže.

Na sastanku su članice upoznate s najnovijim promjenama vezano za rad operativnog tima te su izmijenjena međusobna iskustva rada na terenu. Zaključeno je da je duže vremena prisutan nedostatak sredstava za financiranje programa prevencije, te da mobilni timovi na terenu ne funkcioniraju.

Na sastanku su primljene i dvije nove članice, Udruga žena iz Vukovara i Hera iz Križevaca. 

print pdf mail