Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Izazovi ženskog pokreta u Hrvatskoj – kako reagirati?

Naša predstavnica sudjelovala je na sastanku predstavnica desetak ženskih organizacija iz Pakraca, Vukovara, Križevaca, Korenice, Zagreba i Splita. Sastanak je održan u Lipiku 22. rujna, na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Sukladno prigodi svrha sastanka bila je razmjena iskustava i primjera iz prakse rada sa ženama žrtvama svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.

Sudionice su se zaključno složile da je seksualno nasilje, kao i brutalizacija nasilja u porastu, unatoč laganom padu broja prijava. Žene su i dalje najčešće žrtve, koje su dodatno opterećene problemom spore transformacije institucija i lošom informiranošću o samom sustavu potpore. U raspravi je prepoznat problem migrantkinja i žena izbjeglica, kao nove, za sada nedovoljno vidljive skupine žena koje trpe sve oblike nasilja.

Na kraju je izražena podrška izradi Protokola za primjenu Istanbulske konvencije, koji bi uskoro trebao zaživjeti, te se nadamo da će se rezultati primjene moći vrednovati već nakon prve godine provedbe.

Domaćin sastanka, koji je popraćen prilozima na Radio Bjelovaru, Radio Daruvaru i Jadranskom radiju, kao i u lokalnom tisku bio je Centar za razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca. 

print pdf mail