Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Okrugli stol "Jačanje socijalnog dijaloga"

Utorak, 25. rujna udruga Domine je sudjelovala na okruglom stolu o jačanju socijalnog dijaloga održanog u prostorijama HUP-a Split, a organiziranog od strane CEDRA-e u sklopu ESF projekta SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost. Nositelj projekta je RERA-a, dok su HUP i CEDRA partneri na projektu.

Okrugli stol je organiziran s predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora na temu jačanja socijalnog dijaloga, a cilj je bila zajednička revizija dokumenta iz 2016. godine ''Analiza trenutne razine socijalnog dijaloga na području Splitsko –dalmatinske županije''. Svi sudionicu su dali svoj osvrt na uspješnost socijalnog dijaloga u specifičnim područjima kojima se bave te su definirane točke u kojima i dalje nastaju problemi kao i one koje su popravljene od analize iz 2016. godine.
 

print pdf mail