Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

"Tjedan cjeloživotnog učenja" i u Dominama

Sudjelovale smo 6. rujna 2018. na uvodnoj radionici i predstavljanju projekta Tjedan cjeloživotnog učenja, čiji je regionalni koordinator Obrtna tehnička škola Split.

Radi se o nacionalnoj obrazovnoj kampanji koja na jednostavan način, izravnim obraćanjem građanima/kama potiče ostvarenje ideje o promoviranju učenja i obrazovanja. Ideja projekta je senzibilizirati javnost za cjeloživotno učenje, te promicati kulturu kao i poticati osobni razvoj.

Sajmom obrazovanja ispred HNK Split otvorit će se „Tjedan cjeloživotnog učenja“. Predstavit ćemo rad naše udruge kao i besplatne edukacije i radionice koje će se odvijati od 1. - 7. listopada 2018. Pratite nas na Facebook i na web stranici jer vjerujemo da ćete pronaći zanimljive i korisne radionice i edukacije!

print pdf mail