Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Potpisan ugovor s Gradom Splitom

Grad Split odobrio je financijsku podršku projektu udruge Domine "Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja" te smo početkom prošlog tjedna potpisale ugovor o financiranju.

Rad savjetovališta prepoznat je od strane Grada Splita. Sredstva projekta namijenjena su direktnoj podršci ženama žrtvama nasilja t žrtvama obiteljskog nasilja. Podrška koju žene i druge žrtve nasilja mogu dobiti u savjetovalištu je opća, psihološka i pravna. Najčešće korisnice su s područja Splitsko-dalmatinske županije, ali i s čitave Hrvatske pa i šire, bilo da nam se obraćaju putem interneta ili telefona.

Osim aktivnosti savjetovanja savjetovalište provodi aktivnosti zagovaranja sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

print pdf mail