Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Poziv na akciju „100 lampiona za sto ubijenih žena“

Poštovane, poštovani!

Udruga Domine i brojne splitske aktivistice i aktivisti pozdravljaju konačno stavljanje teme ratifikacije Istanbulske konvencije o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji Vijeća Europe na raspravu i usvajanje u Hrvatskom saboru. Pozdravljamo i političko jedinstvo i prepoznavanje problema nasilja nad ženama kod većine saborskih zastupnika i zastupnica. Naglašavamo da je Konvenciju potrebno ratificirati bez ikakvih rezervi, što smo više puta isticale u dugogodišnjoj kampanji za njezinu ratifikaciju a sve u cilju stvaranja pretpostavki za bolji sustav sprječavanja i zaštite žena i žrtava nasilja u obitelji od raznih oblika nasilja.

Također pozdravljamo pravo svih građanki i građana na slobodno okupljanje i izražavanje stavova na demokratski način, pa tako i sutra na splitskoj rivi. Ipak, kao aktivistkinje i aktivisti koji dugi niz godina zagovaraju prava žena i ravnopravnost spolova i direktno rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja osuđujemo zloupotrebu žrtve nasilja u dnevno-političke svrhe.

Nasilje nad ženama je posljedica neravnopravnih odnosa žena i muškaraca, koji su društveno određeni i uvjetovani. Žene su svakodnevno suočene s raznim oblicima nasilja i mnoge od njih stradavaju kao žrtve brutalnih ubojstava od strane bivših ili sadašnjih partnera ili supružnika ili drugih bliskih osoba. Smatramo sutrašnji skup dodatnim nasiljem nad ženama i drugim žrtvama nasilja u obitelji.

Zato ćemo se sutra, 12.4. od 19,00 do 20,00 sati na Matejušci okupiti i odati počast svim ženama koje su u Hrvatskoj brutalno ubijene od strane partnera, mladića, muževa, drugih članova obitelji u posljednjih 7 godina, odnosno od potpisivanja do ratifikacije Konvencije.

Simbolično ćemo u more pustiti 100 lampiona s porukama protiv nasilja i s imenima ubijenih žena kako bismo još jednom upozorile da je smisao Istanbulske konvencije sprječavanje i borba protiv nasilja. Dok nasilje ne prestane!

Za više informacija, kontaktirajte nas putem Facebook stranice, mail-a udrugadomine@gmail.com ili na 021/344-688.

 

print pdf mail