Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Crvene cipele - ZA društvo bez nasilja nad ženama

Akcija "Crvene cipele - ZA društvo bez nasilja nad ženama" provedena je u okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama" u više od 30 gradova u Hrvatskoj i šire. U akciju su se uključile brojene organizacije i pojedinci i pojedinke s jedinstvenom porukum za ratifikaciju Istanbulske konvencije i za društvo bez nasilja nad ženama.

Crvene cipele našle su se čak i u Hrvatskom saboru kada su zastupnici SDP-a Sabina Glasovac i Arsen Bauk izveli performans "Crvenih cipela", te zahtijevali da se troškovi vezani za ratifikaciju uvrste u proračun za 2018.godinu.

S obzirom na to da KOnvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji nije ratificirana, suprotno obećanjima Vlade RH, do kraja ove godine, kampanja za ratifikaciju će biti nastavljena i u slijedećj godini. Poslane fotografije crvenih cipela iskoristit ćemo kako bismo polale razglednice na adrese nadležnih institucija, prije svega vlade i lokalnih vlasti te im ukazali na nužnost ratifikacije Istanbulske konvencije.

Odakle su sve pristigle fotografije te odakle su se sve uključili aktivisti i aktivistkinje, na čemu i m se još jednom zahvaljujemo, pogledajte u videu u prilogu.

https://www.youtube.com/watch?v=Fi6PKsxRqE8&feature=share

print pdf mail