Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Okrugli stol na Korčuli - Mitovi i činjenice o Istanbulskoj konvenciji

U sklopu međunarodne kampanje "16 dana aktivizma", na poziv ekipe radio emisije o ravnopravnosti spolova "K'o žena" s Korčule 30. studenog 2017. godine sudjelovale smo na okruglom stolu na temu: Mitovi i činjenice o Istanbulskoj konvenciji. 

U jeku političkih previranja oko ratifikacije Istanbulske konvencije, razgovaralo se o bitnim temama za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji te se pokušalo što više približiti značaju same konvencije u društvu gdje svakodnevno bilježimo sve učestaliju pojavnost nasilja. Također, razgovoro i diskusijom s prisutnima okruglog stola pokušali su se razbiti mitovi koji se vežu uz pojam roda unutar same konvencije. Među ostalim, ovim putem prezentirana je i akcija "Crvene cipele - ZA društvo bez nasilja nad ženama" koja za cilj ukazati na probleme nasilja nad ženama sjećanjem na žene žrtve svih oblika nasilja i pozvati na ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

 

print pdf mail