Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Reakcija na gostovanje Željke Markić

U srijedu, 15. studenog, u Splitu je gostovala Željka Markić te je održala predavanje za javnost protiv ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, u posljednje vrijeme poznatija kao Istanbulska konvencija, budući da je donesena u Istanbulu u svibnju 2011. godine.

Prilikom svog izlaganja gospođa Markić je iznjela niz nepotpunih i netočnih činjenica koje se tiču, kako same konvencije tako i pojma roda. Konvencija koja regulira pitanje prevencije, zaštite, kaznenih mjera i provedbe u području nasilja nad ženama je iskorištena kako bi se promovirali stavovi protiv ljudskih prava, prava LGBTQ osoba, prava trans osoba i konačno, prava žena.

Cijelu reakciju udruge Domine i Ženske mreže Hrvatske možete pročitati ovdje.

print pdf mail