Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Platforma za ženska reproduktivna prava – Nećemo natrag

Nakon što su se direktni napada na ženska prava, posebno u domeni prava na zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, intenzivirali, te polagano ulaze u mainstream, stvorila se široka koalicija za obranu stečenih prava žena te je osnovana Platforma za ženska reproduktivna prava. Nju čine aktivistkinje i aktivisti iz pretežno ženskih i ljudsko-pravaških inicijativa i organizacija kao i nezavisne stručnjakinje, stručnjaci te istaknute aktivistkinje i aktivisti u borbi za prava žena. Tako je nastavljeno i prošireno savezništvo koje je prvu zajedničku akciju vezano za zaštitu reproduktivnih prava žena imalo u okviru kampanje Obrani pravo na izbor, u svibnju prošle godine.

Cilj je platforme na samo obraniti stečena reproduktivna prava, već ih i unaprijediti, sukladno suvremenim progresivnim standardima i znanstvenim dostignućima.

Domine, su se priključile ovoj Platformi, pojedinačno te kao članice Ženske mreže Hrvatske.

print pdf mail